Erinringar från
ett svunnet sekel


Maia Brodin


Huvudsidan


 

 

 

Förord.

Under en lång följd av år har jag intresserat mig för den bygd, som numera också blivit min hembygd - men inte bara bygden, utan framför allt dess människor, som haft mycket att berätta om sina liv.
Därför började jag att, med hjälp av bandspelare, intervjua äldre människor med berättarglädje. Dessa bandin-spelningar har jag sedan vid nedskrivandet med varsam hand redigerat för att få dem mera överskådliga och lättlästa.

Att bland dessa berättelser göra ett urval har inte varit lätt, men alla kan av platsbrist tyvärr inte komma med i denna publikation. Jag vill framföra mitt varma tack till alla de människor, som velat dela med sig av sina minnen.

Jag vill också varmt tacka Sparbanksstiftelsen Varberg för det ekonomiska bidrag, som möjliggjort utgivningen av denna lilla skrift.


Kungsäter våren 2003, Maia Brodin.