Huvudsidan


Flickor hjälper flickor
Ann Ekeberg

 

 


 

Recension av bibliotekstjänst:
Denna lilla bok innehåller många tänkvärda ord om tonårsflickors problem och frustration kring olika saker i tillvaron idag. Ann Ekeberg är en engagerad speciallärare på en högstadieskola i Hässleholm och hon delger oss här sina högst personliga erfarenheter från samtal med högstadieflickor och från arbetet med en hjälpsändning till tonårsflickor i Kaliningrad. Bokens första kapitel är ett kommen-terat tal som författarinnan höll för 150 högstadie-flickor i december 2000. Hon tog upp de saker som kan vara jobbiga för tonårsflickor: hemför-hållanden, skolarbete, kompisar, att känna sig värdelös, killar eller krissituationer (våldtäkt, sjukdom, död etc.) och gav personliga, utlämnande åsikter och förhållningssätt samt goda råd på lös-ningar.
Samma tal hölls sedan för elevernas föräldrar vilket kommenteras i kapitel två. Bokens senare del beskriver arbetet med hjälpsändningsprojektet "Flickor hjälper flickor". Boken vänder sig till lärare och föräldrar men även till högstadieelever, och är skriven med ett enkelt, direkt språk. Engagemanget och författarinnans positiva livssyn gör det svårt att lägga boken ifrån sig. - Ingela Frost.

Boken finns på mer än 180 bibliotek över landet.


 
 
Tryckt för förlaget "A.E. Celest konsult" 
se webbpage: http://celest.eenc.net/
 
Förord
 

 


   

Det hela började med en frustration, en fruktansvärd frustration! Vad skall jag göra med flickorna?
Jag tror jag ställde den frågan ett par miljoner gånger. Jag ställde den till min hjärna och till mitt hjärta.
Jag ropade ut den till universum. - Vad skall jag göra med flickorna?
Vad var det då som var så fel med dem?
Vi lärare på skolan tyckte att det var för mycket runt dem. De bråkade med varandra och deras självkänsla var låg. Många grät ofta och de mådde dåligt i största allmänhet. Inte alla, men för många. All denna turbulens påverkade så klart skolarbetet.
Om det finns en fråga, finns det ett svar, annars hade det inte varit en fråga. Så svaret kom – som en blixt – och det började genast hända saker.
Spänn fast säkerhetsbältet, ta min hand och titta in lite i min värld – i hjärtat på en lärarinna -, i några tonårsflickors värld och se lösningen på ett problem.
Mycket nöje!

  Innehållsförteckning  
    Förord 
    Inledning 
 1 Tjejsnack 
    Universella sanningar 
    Orsak och verkan 
    Givandets påverkan 
    Tankens påverkan och positivt tänkande 
    Attraktion 
    Kärlekens påverkan 
    Spegling 
    Förlåtelse 
    Allt är energi 
    Lev i nuet 
     Problem 
     Hemma 
     Skolarbetet 
     Kompisar 
     Att känna sig värdelös 
     Killar 
     Kris 
     Eftersnack 
 2  Föräldrasnack 
 3  FLICKOR HJÄLPER FLICKOR 
     Efterord 
     Några böcker som inspirerat mig 
     Skolänglar