Gunnarsjö

Nils Karlsson


Huvudsidan

Bilder ur boken

Flahult Östergård, Björkekullen
Flahult Östergård, Linnekärr
Gudmundared Nedergården
Bondetåget


Nils Karlsson: Torp och gårdar i Gunnarsjö

Boken är en bilddokumentation på drygt 100 bilder över torp och gårdar i Gunnarsjö socken. Fotosamlingen spänner över en lång tidsrymd, från 1800-talets senare hälft fram till idag. Samtidigt som samlingen återger en äldre bebyggelse finns i många fall en äldre generation ortsbor avbildade. Boken torde vara av intresse för såväl hembygdsforskare som nutida ortsbor och senare släktingar till de fotograferade.