KASKELUOKT
Jubileumsskrift

www.storumanbyar.se

 

Markbladet Torsdagen den 13 februari 2003

Förord
 
På Storumansjöns västra sida ligger Kaskeluokt, med bebyggelse på två halvöar vilka omsluter Kaskeluoktsjön. Det var säkerligen tillgången till fiskevatten och jaktmarker som lockade nybyggarna till denna plats. Ända in på mitten av 1800-talet var nybyggarna skickligare fångstmän än bönder, därav anlades nybyggena ofta i närhet av sjöar och älvars stränder.

År 1802 insynades två krononybyggen på Mårten Nilssons ”lappskatteland” Gaskeluokt och Kungliga Befallningshavaren (KB), d v s landshövdingen i Umeå som då var tillståndsgivande och övervakande myndighet, beviljade nybyggarna Karl Natanaelsson och Filip Simonsson från Luspen 25 års skattefrihet för nybyggena på Kaskeluoktnäset. Året 1852 fanns det tre stamhemman, ett på östra halvön, ett längst väster på Kaskeluoktnäset och ett däremellan. Kaskeluokt började som enstaka nybyggen och blev by först under 1800-talets senare hälft då arvskiften och hemmansklyvningar spred ägandet och ökat antalet fastigheter.

Kaskeluokt är en bördig jordbruksby, kanske en av de bästa inom Stensele församling. Ett kännetecken för byn är de gröna åkrarna, fina bebyggelsen och vattnet som omsluter byn. En vacker by med många fina kvalitéer!

Vi som har skrivit ned fakta och händelser i denna bok har valt att skriva ortsnamnet Kaskeluokt med den nuvarande stavningen. I gamla handlingar ser man oftast stavningen Kaskelougt och Gaskelougt. Kaskeluokt är samiska och betyder Mitt i viken, Luleluokt betyder Öster vik och Gilliluokt betyder Väster vik.

Under en tidsperiod på några månader som ”Kaskeluoktara” arbetade med att ta fram händelser och fakta har alla som haft intresse och tid träffats regelbundet. Vi kan minnas de kvällar vi lyssnade till berättelser, skrattade, drack kaffe, och bara ”sörre” med varann. Utan hjälp av alla som har ställt upp i detta arbete hade boken blivit mycket tunnare. Den fina fotosamlingen som vi nu har kan vi vara riktigt stolta över.

När det gäller kapitlet Familjer åren 1810-2002 vill vi särskilt tacka Kjell-Åke Lundström, Stensele.

Vi har trots allt bara jobbat med denna bok under några månader och har naturligtvis inte fått med allt av intresse. Men för intresserade kommer denna bok att finnas som pärm i Kaskeluokts byastuga där man kan fylla på med uppgifter eller korrigera eventuella felaktigheter.


Ulrika Kjellsdotters
Christer Norberg