Vi, alla, har ansvaret

Alwa Woxlin

Länk till författarens webbsida
www.here.is/krkonsult

http://www.gnetagalten.se/g%C3%A4vleborg-s%C3%B6derhamn/tj%C3%A4nster-utbildning/nyskriven-bok-om-utsatta-barn.html

Vid beställning av boken "Vi, alla, har ansvaret"
hänvisas i första hand till författarens hemsida.

Huvudsidan

 


Inledning
Det finns barn som mår dåligt. Denna information
når oss nästan dagligen i media eller upplevs i
skolor och på daghem. Oftast kan man relatera fenomenet
till olika former av missbruk. I bl. a. Kari
Killéns bok Svikna barn kan man läsa om denna
plågsamma verklighet. Detta är inget nytt fenomen,
men det som är så omskakande att läsa i
hennes bok, är att företeelsen är så utbredd, att
problemet är så stort. ”I Norge befinner sig 160
000-230 000 barn i en livssituation präglad av olika
former av missbruk” (s.13). Killén låter oss läsare
också förstå att detta är mycket lågt räknat
och mörkertalet är stort. I Sverige