Arkitekt i Uddevalla

Olof Johnard


Huvudsidan

Bilder ur boken

1
2
3
4
5

 

 

Denna levnadsteckning över arkitekten Arthur Brattberg
(1872–1956) innehåller en skildring av honom och hans
familj och hans gärning som skulptör och arkitekt i
Uddevalla under första hälften av 1900-talet.
Flera av de byggnader han ritat ingår ännu i Uddevallas
stadsbild. Hans omfattande verksamhet kan också
spåras på många andra håll i Västsverige.
Boken ger även en kulturhistorisk bakgrund till hans liv
med anknytning till konstnärsliv i Paris och Stockholm
på 1890-talet och till Uddevallas lokalhistoria.

Olof Johnard