FINNHEMMANSBYN
BOCKSJÖN


Rune Ryngebo


Huvudsidan

 

 


 

 

Rune Ryngebo växte upp i ensamgården, Nysjön, intill den gamla finntorps - och kyrkbyn, Gruvberget, som är själva huvudcentrat i södra Finnmården - d v s för Bollnäs finnskogars kärnområde. Gruvberget var ursprungligen en finntorpsbosättning i de södra delarna av Bollnäs finnskogar.
Den första fast bosatta familjen i Gruvberget var nämligen av finnlänsk ursprung och kom till Gruvberget på 1780 – talet, från finnhemmansbyn, Vittsjön, i grannskapet.
Denna finnfamilj byggde sig i Gruvbergat ett eget finntorp - ungefär mitt emellan Vittsjön och Katrineberg - där familjefadern arbetade vid järnbruket. I och med denna bosättning i Gruvberget blev denne finne och hans familj naturligtvis också den första nybyggarfamiljen i Gruvberget! Ungefär samtidigt kom också den första nybyggarfamiljen från södra Dalarna till den närbelägna fäbodvallsbyn, Måndagsberget.

Rune genomgick samrealskola i Bollnäs i slutet av 1940 – talet och fortsätter därefter i det nystartade glesbygdsgymnasiet i Bollnäs. Efter studentexamen läste han vid Uppsala universitet, där han avlade en fil. mag - examen i historia, geografi och samhälls - vetenskapliga ämnen. Rune har arbetat vid Arbetsmarknadsstyrelsen i Stockholm samt vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut både i Dalarna, Gästrikland och Stockholm.

Numera bor Rune i Trollbäcken, Tyresö kommun.

Han har tidigare skrivit böckerna:

1. Vittsjön: Bollnäs största finnskogsby. Utg. år 1999.

2. Vålsjöbo: Finnskogsbyn som skogen återtog. Utg. år 2003.