Broder svea

Per-Olof Ludvigsson

Boken kostar 144 kr som pocket och 219,50 kr med hård pärm. (Kartonage)
Moms 6 %. Bokhandeln har 30% rabatt på ovanstående priser.
Porto och postförskottsavgift tillkommer.
Det går att undvika postförskottsavgift genom att förhandsbetala.


Huvudsidan

 

 


 

 

Min bok "Syster Bror" skulle vara en engångsföreteelse.
Jag visste ju inte, om den skulle bli ntressant nog för en läsekrets.
Inte minst till min egen förvåning, sålde boken över förväntan. Inte nog med det; människor hörde av sig per brev, e-post, SMS och telefon och alla undrade
samma sak: När kommer din nästa bok? Somliga hörde av sig och berättade dråpligheter för att ge mig idéer och uppslag och därmed hjälpa mig på traven.

Tack alla läsare för uppmuntrande
tillrop!