Bruksglas
från
1850-1950


Matti Sjölund


Huvudsidan

Bilder ur boken

Handblåst vinflaska från 1800 talet
Medicinburk, 1800 talet
Medicinburk från Finland
Apoteksflaskor


 

Förord
I England och USA är det ganska vanligt att samla på flaskor och buteljer. Där kan man finna en hel del litteratur om ämnet.
I min samling av buteljer är det mesta från slutet av 1800-talet fram till 1950. De flesta är funna i naturen, i nerlagda soptippar, i gamla husgrunder samt på vindar. Tidigare värdefulla, senare bortslängda och föraktade.
Denna bok gör ej anspråk på att vara vare sig komplett eller felfri, men jag hoppas att den kan väcka ett groende samlarintresse. Ta gärna kontakt med bokens upphovsman om du har synpunkter eller fakta som kan vara intressanta för mig.