Eftervärlden

Nils-Petter LöfHuvudsidan

 

 

 

Världen ligger i spillror av bortglömd okänd anledning. I valv har människor klarat sig undan från att beträda jordytan på årtionden. Men när förnödenheterna börjar att sina så inser man fort att något måste göras. På ytan ska inget ha överlevt, inte ens djur. Tyvärr måste de nya bosättarna tänka om då de hittar något de inte alls kan förklara eller förstå. I en byggnad som förefaller vara en ruin hittar man ett ensamt och övergivet levande barn. Vem har lämnat barnet där och varför?