Fra DNA til eksistensialisme

Oddvar Anfinset


Oddvar Anfinset är Leg Psykolog Leg psykoterapeut, har privat praktik i Göteborg och ca 30 års erfarenhet som psykolog och har förutom psykologlegitimation socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. Vidare är Anfinset av Psykologförbundet godkänd som "Specialist i klinisk psykologi". Anfinset innehar också behörighet att handleda andra psykoterapeuter.


Huvudsidan

 

 


"Det er viktig å bli den som man var ment til å bli". Som blomsten setter barnet alt inn på det samme. Ettersom den menneskelige bevisstheten utvikler seg med sin evne til å se nettopp disse potensialene hos seg selv vil alle krefter settes inn for å realisere dem.
Livet har hele tiden en intensjonalitet med sin streben og strever alltid etter å nå det målet som er satt i DNA koden. Som parole for denne utviklingen finnes hele tiden selvkopieringens konsekvens, "bli dobbelt så mange, bli mer og flere". Slik er livets vesen og slik er det også med oss mennesker både på det kroppslige og det psykologiske planet. Denne streben som i begynnelsen bare var på det helt molekylære nivået, har tatt form av en biologisk kraft og med utviklingen av bevisstheten blitt til en psykologisk kraft som til sist har slått ut i full blomst med menneskets selvbevissthet. Vi kan se hvem vi er og vil bli den vi er."