En anständig fröken
samtalar med
Charles Bukowski


Cecilia Persson


Huvudsidan

 

 

 

 

 

Cecilia Persson är född 1967 och är doktorand i historia och lärare i Lund.
En anständig fröken samtalar med Charles Bukowski är hennes debut i bokform.
Hon har publicerat dikter i: Provins, Kvinnobulletinen, Vår Lösen, Ordfront, Glänta, Horisont, Öppen Scen, Avsikter, Aiolos och medverkat i radio P1, Tendens- "Var och en sin egen poet" läser regelbundet dikter i diverse sammanhang.
Som historiker har hon skrivit en hel del artiklar och då och då medverkar
i dagspress med kulturkritik.
Cecilia Persson kommer gärna och läser ur Bukowski. Hon kombinerar sin profession som både poet och forskare.