Också ett evangelium

Engelbrekt


Huvudsidan

 

 

 

 

 

Också ett evangelium

Valborgs födelse

1. Många andra har försökt berätta om det som händer i Sverige, också sådana som varit med länge.
2. Nu har även jag, efter att grundligt ha tänkt genom saken, beslutat mig för att skriva till dig, bäste Alfredius, så att du kan få en klarare bild av vad som tilldragit sig, allt från den dag Valborg kom till oss, och fram till den dag han lämnade oss.
3. Jag skall berätta om allt vad han gjorde och lärde och vilka uppgifter han gav oss, alla här i landet, före det han gick vidare. Låt mig ta det från början.
4. Och det hände sig vid den tiden att från ministären Palme utgick ett påbud att hela riket skulle skattskrivas:
5. Kylskåp skulle räknas, nyinstallerade diskmaskiner skulle redogöras för, kakel eller inte kakel i badrummet skulle noteras,
6. den öppna eldstaden skulle erkännas, antalet sovplatser skulle sättas upp och platsen för den regelmässiga dygnsvilan skulle vidkännas. Allt på heder och samvete.
7. Denna skattskrivning, som varken var den första eller den sista, hölls när Hjalmar Mehr var landshövding över Stockholms län och Carl XVI Gustaf var konung över riket.
8. Då färdades alla till sina lantställen, var och en, för att kontrollera även sommarhusets skattekraft.
9. Så gjorde ock Stolt; och eftersom han var född i Norrbottens inland och genom arv påförts ett torp i obygden reste också han från Rinkeby, en förort till rikets huvudstad Stockholm, upp till stugan vid Lötsjön för att finna ut om inte slyet vid kalhygget intill äntligen täppt igen utsikten mot sjön, och på detta viset reducerat fastighetsskatten för torpet.
10. Med sig hade Stolt sin sambo Svea, som vid den här tiden, med eller utan hans förskyllan, var havande.
11. När de i kvällskvisten räknat de sista pärtorna på taket, var tiden inne för Svea att föda. Och hon födde sin förstfödde son och svepte honom i lakanslärft och lade honom i torpets utdragssoffa.
12. I samma stund lystes nejden upp av norrsken. Spöklikt vandrade ljuset fram och åter, som strålkastare letande efter ett nyfött