Gerontens väg


Mirjam Jakobsson

Läs mer på geronten.se


Huvudsidan

Ur diktsamlingen

x
xBilder ur boken

x
x

 

 

 

Demenssjukas specifika vårdbehov och levnadsvillkor har aldrig tillräckligt klarlagts och förankrats i samhällsplaneringen.
Med hjälp av diktformen och tillika bildens gränsöverskridande
möjligheter är min vilja att skapa en ökad förståelse för och med denna bok öppna en dörr in till åldrandets boning och de demenssjukas värld.

Mirjam Jakobsson