Graven i skogen

Verner Antonsson

 

 

 

Graven i skogen är berättelsen om ett olyckligt människoöde. Den har verklighetsbakgrund,
och berättaren försöker finna förklaringar till hur en
människa kan bli så trött på livet att han i många
år planerar sin egen död och verkställer den
genom att begrava sig själv levande.
Berättaren är väl förtrogen med miljön där det hela utspelade sig, den fysiska, och inte minst den andliga, där religionen låg som ett kvävande täcke över
människorna. Många olyckliga människoöden
passerar revy i berättelsen.


Recension i Hallansposten
Kring ett märkligt levnadsöde

1985 FÖRSVANN en man spårlöst från den gård i Småland, där han var född 1920 och där han bott hela sitt liv. Han var snickare och byggnadsarbetare och varmt religiös. Han hade skrivit att det inte var lönt att leta efter honom. Vid millennieskiftet 2000 upptäcktes att "John i Bygget", som han kallades, hade begravt sig själv levande i en sorts krypta, som han byggt i skogen nära föräldrahemmet.
Ett sådant människoöde väcker självklart många frågor, och Verner Antonsson, som var ungdomskamrat med den försvunne, har försökt besvara frågorna med sin berättelse "Graven i skogen". Verner Antonsson är född 1925 och har arbetat på småbruk och i skogen, varit banarbetare och möbeltapetserare och sedan blivit journalist, verksam på olika tidningar. Han har gett ut flera böcker, i fackliga sammanhang. Han har också själv illustrerat sin nya bok.
Stort uppdrag
Att berätta om en människa som vill begrava sig själv levande och som också gör det kräver en Dostojevskij eller Tolstoj. Sådan förmåga är sällsynt. Däremot vet Verner Antonsson hur man levde på landet under 1900-talet, och den kunskapen kan han förmedla. Orsaker till det sällsamma ödet finner han i skolan, könet och religionen. Sexuell oförmåga, likgiltighet och ointresse gör att huvudpersonen i berättelsen drar sig undan gemenskapen och slutligen bygger sig en grav i förtid. Avgörande för hans beslut är också minnet av hur hans svårt senile far levde sin sista tid.
Förklaringarna Verner Antonsson pekar på känns riktiga, och det värdefulla i hans bok finns i alla detaljer han ger från småländsk landsbygd. Byggnadsarbetaren kan "gjuta en gödselbrunn eller svinkätte med rätt golvlutning", och han kan också bygga sitt "undantag", som han kallar den blivande graven, och göra taket "kupigt så att det inte skulle bli stående vatten på det, på samma sätt som när han byggde jordkällare åt någon bonde".
Ödets ironi
Skickligt går "John i Bygget" till väga. Allt skall se naturligt ut. Berättelsen börjar där den skall sluta. "Det bo han byggt var färdigt." Det yttre skeendet kan Verner Antonsson skildra. Det inre är svårare, till exempel att förklara hur en andedöpt pingstvän kan tro, att det är Guds vilja att han skall bygga sin egen grav i I de fotoalbum som polisen fann i hans stuga hade han klippt bort sig själv från bil-derna liksom han klippt bort sitt namn på brev och julkort. Ingenting skall vittna om hans existens. Det är ödets ironi, att ingen blivit så omtalad i bygden som just "John i Bygget", och nu är han också huvudperson i en bok.
ERIK LUNDBERG kulturnoje@hallandsposten.se