Johnsonseglare

Pär Carlgren

Länk till författarens webbsida
www.johnsonline.com

Vid beställning av boken Johnsonseglare
hänvisas i första hand till författarens hemsida.

Huvudsidan

Bilder ur boken

1
2
3
4


Förord

jag föddes den 24 juni 1954 på BB i Nässjö, järnvägsknuten på det sydsvenska höglandet. Jag var det första av två barn till mina föräldrar
Ingvar och Karin Carlgren. Jag har också en halvbror som heter Olle som bor på Nya Zeeland. Föräldrarna kom från Bollnäs och Alfta i Hälsingland. Familjen hamnade i Nässjö genom att min far som arbetade på järnvägen som reparatör och signalmästare blev stationerad där.

Efter att ha avslutat grundskolan årskurs nio vid Centralskolan i Nässjö med dåliga betyg, framförallt i språken och inte kommit in på de linjer jag sökt på gymnasiet och fackskola, så visste jag inte vad jag skulle göra. Att börja arbeta i industrin tyckte inte min far var något bra alternativ. Han som själv slitit ut sig som SJ-banarbetare, reparatör och signalmästare visste säkert vad han pratade om. I Nässjö fanns det flera industrier i 70-talets början såsom, Nesto kallad pinnens stolfabrik. Eldon och Nässjö Bryggeriet för att nämna några. Där fanns ingen framtid för mig menade far. Han sa helt enkelt till mig att:
" Stick till sjöss! "
" Ja," svarade jag helt oförberedd och en aning överrumplad då jag inte haft en tanke på att gå till sjöss.

Jag har här försökt att återge mina upplevelser ombord på Johnsonrederiets fartyg under de år jag var till sjöss mellan 1971 — 1983. Personer som nämns vid namn och händelserna är verkliga. Under min tid ombord förde jag dagbok och även anteckningar som ligger till grund för denna bok som jag tillägnar min fru Annika och mina barn.
Jag menar inte att det jag skriver är den riktiga versionen utan så som jag betraktat den utifrån mitt synfält och tankar.
Jag hoppas att läsaren skall få en inblick i hur livet till sjöss var för en ung man på 1970-80 talet.

Kalmar i mars 2004