Känslans blå blomma

Birgitta Jacobsson


 

 

 

I mitten av livet
snurrar hjulen ganska fort.
och risken för haveri är nära.

I mitten av livet
drabbas man oftare av sorg.
men man tar tillvara glädjen bättre.

I mitten av livet
blir känslor starkare
och livet blir viktigare än förr.

I mitten av livet
finns denna bukett
av olika skiftningar.

I mitten av livet
skrev jag denna bok
för oss alla som finns

Mitt i Livet.


Birgitta Jacobsson