Karakteranalyse

Oddvar Anfinset


Oddvar Anfinset är Leg Psykolog Leg psykoterapeut, har privat praktik i Göteborg och ca 30 års erfarenhet som psykolog och har förutom psykologlegitimation socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. Vidare är Anfinset av Psykologförbundet godkänd som "Specialist i klinisk psykologi". Anfinset innehar också behörighet att handleda andra psykoterapeuter.


Huvudsidan

 

 

”Karakteranalysen er en slektning av psykoanalysen som har sterke tradisjoner i Norge. Et hovedkjennetegn ved denne formen for Psykoterapi er at man orienterer behandlingen mot hele personligheten snarere enn mot enkeltstående symptomer eller mer avgrenset, ubevisst konfliktstoff. Det er personens grunnleggende karakterholdning som utgjør det terapeutiske fokus. I denne boken tar forfatteren opp viktige sider ved karakteranalytisk tenkning og arbeidsmetodikk. Han presenterer også kliniske eksempler og personlige vurderinger som i høy grad er inspirert av filosofene Nietzshe og Bergson. Slik vinkles mye av den Reichianske karakteranalytiske tenkemåten henimot et mere eksistensialpsykologisk og fenomenologisk perspektiv. Forfatteren har her skapt en orginal og interessant teoretisk syntese av intellektuelle tradisjoner som man ikke så ofte forbinder med hverandre. Boken henvender seg til mennesker som er interessert i psykoterapi. Den vil kunne gi utfordringer og intellektuell stimulans til studenter såvel som erfarne terapeuter - og andre som søker etter mening og forståelse.”
(Universitetsforlaget 1991