Änglaljus
och
sagolika syner


Anna-Lil Wihlstrand

Ur diktsamlingen

x
x