Min väg till barn

Monica Adenor

Beställ boken här.


Huvudsidan

 

 

 

 

 

I denna lilla bok finns inga allmängiltiga sanningar om
infertilitet och adoption.
Här finns inga vetenskapligt
bevisade fakta.
Här finns bara min längtan och
mina sorger,
mina tillkortakommanden och
min lycka.

Och den största tacksamheten i världen att jag fick bli mamma till barn från världens ände.