Minnesanteckningar, berättelser och dikter

Märtha Carsson

Bilder ur boken

1
2
3
4
5
6


 

 

Förord

Texterna som följer sveper över lång tid och olika ämnen. Många förändringar har skett från 1800-talets slut till 2000-talets början, så nog kan mycket förefalla osannolikt av det som går att läsa här. Det är beskrivet ur minnet och format av tiden. Förhoppningsvis kan det ändå ge läsaren en uppfattning om hur livet kunde vara för bara några generationer sen.

De senaste åren har tankarna vandrat bakåt i tiden. Då har de ofta stannat vid minnen och berättelser från mitt föräldrahem i Gunnarsjö. Där upplevde jag min barndom och min ungdomstid i det som kom att bli det svenska jordbrukssamhällets sista årtionden. Jag vill berätta om människor jag fått möta, om naturupplevelser, om bruksföremål och vardagsting. Min man Hilding Carlsson har varit till stort stöd och hjälp. Hans hantverksskicklighet och uppfinningsförmåga har gett många gamla föremål nytt liv. Allt och alla bär sin egen historia. Jag har funnit stor glädje i att spara och vårda min.


Märtha Carlsson
Kungsäter

Februari 2004