När själen talar

Marléne Rhodin

Ur diktsamlingen

Kamrater
Tre små änglar

 

Med den här boken i din hand,
tackar jag dig för att du valde att ta den till dig.
Jag hoppas att du fått glada stunder,
likaså en tanke eller två.
Jag skriver om livet och även så som livet kan vara.
Jag hoppas även att just Du kan känna
att det jag skrivit även varit en lärdom för dig.
Livet har sina plågor men även en
lycka som är svår att finna många gånger.

Jag hoppas att din lässtund gett dig en behaglig tid.

Tack!

 

 

 

Marlénes webbpage http://www.geocities.com/violine_rosie/