Nödårsbarn

Bennie Åkerfeldt


Huvudsidan

 

 


 

 

1860-tal
Nödår
Två familjer, två landskap
Småland och Västergötland åderlåts
alltmer på dem på vars framtid man skulle
bygga, antingen dukar de under av svält och
umbäranden eller så bärs de bort av havet och
sina drömmar på något av emigrantskeppen
Kvar blir ”överlevarna”, de som envist och
med en obändig urkraft gnetar vidare

En ödets ironi för två av dessa
familjer samman

En sann berättelse från en
osannolik tid