Omhändertagen
Övergiven


Doris Liinanki


Mail adress till författarinnan: indian-love@hotmail.com

 


Huvudsidan

 

Förord


Den här boken har kommit till för att en man ville berätta om sin barndom. Han hade tillbringat fem år på två olika barnhem och när dokumentären "Stulen Barndom" sändes i TV kunde man skymta honom i en av de svart- vita filmerna som visades. Det blev emellertid ett mycket större känslomässigt arbete än han kunnat ana och vi fick ta hjälp av andra människor som också varit på dessa barnhem och som ville berätta.

När jag satte fingrarna på tangentbordet första gången hade jag ingen aning om vidden av hela barnhems- och foster-hems-situa-tionen mellan åren 1940-1980. Det var ruskiga saker som jag fick ta del av och jag ser det som min medborgerliga plikt att förmedla mina nyvunna insikter i detta ämne till alla som orkar ta emot det.
De människor som medverkar i boken har inte alla varit på barnhemmen samtidigt, men de försäkrar att händelserna som de berättar om verkligen har ägt rum.

Fakta som finns i boken är hämtad från SVT och SR, från böcker, artiklar och människors egna berättelser. Jag har valt att inte faktagranska deras berättelser, utan tro på att de berättar sanningen, även om den ibland verkar helt otrolig och gör ont att läsa.

Tyvärr är det fortfarande många barn som far illa, både i de egna hemmen och som utplacerade. Tvångsomhän-dertaganden görs på mycket oklara grunder och ibland är motsatsen, under-låtenhet att handla, helt katastrofal.

Doris Kaleva