Politikens biverkningar

Lena Abrahamsson


Huvudsidan

 

 

 

 

 

POLITIKENS BIVERKNINGAR
– Så man sår får man skörda

De flesta mediciner på marknaden har otrevliga biverkningar, så också politiker. Deras beslut kan smaka beskt lång tid framöver. Trots en av världens högsta skatter så pågår en ständig nedrustning i Svenska samhället. Hela sjukhus läggs ner, vård och psykavdelningar stängs, personal sägs upp. Köerna till läkare och operationer blir allt längre. Det finns inte plats på äldreboenden till våra gamla. Det är stora brister inom skolan. De hemlösa blir allt fler. Trots den ökande brottsligheten så stängs polisstationer och tullstationer läggs ner.
Våra fängelser är överfulla. Kriminalvården bygger ut, men skär ner på personalen. Det som Sverige dock inte har minskat på är invandringen. Sedan 20 år tillbaka så har i snitt cirka 35.000 uppehållstillstånd per år beviljats. Det motsvarar en helt ”ny” kommun med nya innevånare varje år under mer än tjugo års tid. Att det här idag har satt Sverige i en svår ekonomisk situation är inget som någon politiker idag vill befatta sig med. Sedan 1980 har statsskulden ökat från 210 miljarder till 1.228 miljarder. (2006) Trots den långvariga ekonomiska krisen som råder så belönar sig våra folkvalda politiker i toppen med skyhöga löner. (Arvoden) Där lever de i en egen gräddfil och kan inte förstå de problem som ”vanligt” folk dagligen brottas med, och de hör heller inte längre vanligt folks missnöje. Dagens politiker är inte längre folkets förlängda arm. De lever i en helt annan verklighet och lyfter inte på ögonbrynet förrän de själva eller den som står dem närmast drabbas av samhällets råhet.