Populär Världsbild

Lennart NilssonBeställ boken hos författaren
lennartn@bredband.net

 

 

 

 

 Tema Penrose

INNEHÅLL
Artiklar
3 EN FABEL OM VETENSKAPENS URSPRUNG
6 IMAGINÄRA SAKER
9 KOPPLINGAR MED HYPERFUNKTION
12 ENKEL MAGI ÄR HYPERKOMPLEX
15 MÅNGFALD OCH SYMMETRI
18 PUNKTLÖS RUMTID
22 BEPRÖVAD OSÄKERHET
25 MÅNGA VÄRLDAR
28 VERKLIGHETEN SOM MEDIUM
31 CYKLAR MED STANDARDMODELLEN
35 ENTROPI OCH BIG BANG
39 MÄTPROBLEMET I KVANTMEKANIKEN
42 SUPERSYMMETRI OCH SUPERALGEBRA
45 SUBJEKTETS ROLL INGET AXIOM