Dokument Qigong

Ruta Skrapste-Malmqvist


 


Huvudsidan

 DOKUMENT QIGONG
Ökad kunskap om självläkning och mänsklig förmåga
-En unik bok om fakta och forskningsresultat


Ruta Skrapste-Malmqvist är psykolog med inriktning på arbetsrelaterad ohälsa och har mångårig personlig erfarenhet av att själv träna Zhineng Qigong. Boken beskriver hur det vi
i väst lär oss som möjligt eller omöjligt, inte behöver vara en absolut sanning. Det visar Qigongforskning, som startats i Kina på 1980-talet, men som många i väst aldrig har hört talas om. Däremot finns ökad kännedom om begrepp såsom akupunktur och meridianer och även om yoga, som är Indiens motsvarighet till Qigong.
Qigongens i årtusenden kända och integrerade kunskaper om mänsklig potential och förmåga, hur vi genom vårt uppsåt, tanke och viljekraft kan påverka oss själva och vår hälsa - jämförs med vår kulturs aktuella forskning och kunskaper.

Skolmedicinen, och kunniga Qigongutövare och behandlare inom traditionell kinesisk medicin, har helt olika sätt att se på ohälsa. Qi, såsom varande livsenergi och vital kraft, är en grundsten i det kinesiska synsättet, men existerar inte för den naturvetenskapligt skolade forskaren, som därmed saknar förklaringar till fenomen och tillfrisknanden, som kan inträffa i samband med Qigongutövning. Inom Qigongen kan det skolmedicinskt omöjliga - trots allt blir möjligt.

En mångfald exempel ges på Qigongmästares märkliga förmågor att påverka materia i kontrollerade experiment. Resultaten kan inte förklaras genom våra hittills vedertagna naturlagar, men tycks leda mot rön inom kvantfysik. Genom att ställa upp för forskning bevisar Qigongmästarna både existensen av Qi, den potential människan besitter och att hon kan uppnå den genom ihärdig träning.

Qigong under kunnig ledning ses som ett mycket kraftfullt verktyg för den som vill undersöka vad Qi är och hur man själv på ett mycket handfast sätt kan påverka sin livskvalité och hälsa - långt utöver de stressrelaterade tillstånd och sjukdomar, som många människor lider av idag. Individen har alltid möjligheten att förbättra sitt hälsotillstånd - men även att förebygga ohälsa - genom praktisk Qigongträning.