Röda hjärtan i frost

Hans JacobssonHuvudsidan

 

 

 

 


Handlingen i ”Röda hjärtan i frost” är förlagd till mitten av sextiotalet, en tid med stora förändringar på många områden. Oskar Svensson som är född i USA, besöker sina förfäders hembygder och av olika omständigheter stannar kvar för att forma sig en egen framtid. Men allt blir inte riktigt som han hoppades och tänkte, både ondska och en hel del bymentalitet kastar djupa skuggor över hans tillvaro. Budskapet i boken är att ondskan finns och lurar överallt. Men budskapet kan lika gärna vara, att det vi kallar ondska är något som egentligen bottnar i mänsklig olycka och svaghet.