Romer - Det ansiktslösa folket i Europa

Bennie Åkerfeldt

http://www.bennieakerfeldt.se

Boken kostar 250 kr.
Moms 6 %. Bokhandeln har 30% rabatt på ovanstående priser.
Porto och postförskottsavgift tillkommer.
Det går att undvika postförskottsavgift genom att förhandsbetala.

Med frakt och postförkottsavgift totalt 353 kr
Vid förhandsbetalning kostar boken 298 kr.


Huvudsidan

 

 


 

 

Romer - Det ansiktslösa folket i Europa

Författaren gör i denna bok en resa bland romer i dåtid och nutid och visar i text och bild hur de exkluderas och ses som en ansiktslös företeelse i det nya Eropa


Fakta om boken:
Titel:
Romer - Det ansiktslösa folket i Europae
Författare: Bennie Åkerfeldt - Förlagstryckeriet Vitterleken 2012
Format:Pocket i hårdband, limbunden, 356 sid. Bilder.
ISBN 978-91-86249-77-9

Författaren är född 1952 och bosatt i Kinna. Han är invald medlem i Sveriges FörfattarFörbund (SFF). Mer information om honom och hans tidigare böcker finns att läsa på: http://www.bennieakerfeldt.se