Romsk historia i Sverige

Bennie Åkerfeldt

http://www.bennieakerfeldt.se


Super- pocket med hårdpärm.
Boken kostar 250 kr med momsen.

Porto och postförskottsavgift tillkommer.
Det går att undvika postförskottsavgift genom att förhandsbetala.


Huvudsidan

 

 


 

 

ROMSK HISTORIA
I SVERIGE


Varför blev romer erkända
som en av Sveriges fem
nationella minoriteter år
2000

När kom de olika romska
grupperna till Sverige

Hur har romer behandlats i
landet sedan Gustav Vasas
dagar

Hur påverkas de olika
romska grupperna av sin
historia och kulturarv i
Sverige

Dessa frågor har jag försökt besvara i
denna bok, som en handledning för
lärare i grundskolan, underlag för
studiecirklar och för dig som vill
fördjupa dig i ämnet.

Foto: Bennie Åkerfeldt