Skärvor ur mitt liv


Therese Boman

Ur diktsamlingen

Säg
En dag

 

 

Dikter om ensamhet.
Om utanförskap.
Om att vara annorlunda.
Om att ha någon – och inte ha.
Dikter om att finnas till.

Dikter som är starka,
känslosprängda
och självupplevda.