Med ett blått skynke
över mitt ansikte


Lena Hansson

Ur diktsamlingen

 

 

Ord som kommit ur mig.....

Ur min känsla.....

Ur min upplevelse av världen.....