SLÄKTGÅRDARNA
SALGUTSERED
och
ANDERSGÅRDEN


Anders Ljung

Beställningar görs till AndersLjung: ljung.a@telia.com


Huvudsidan

 

 


 

 

INLEDNING
Denna krönika kan sägas innehålla fyra
beståndsdelar: allmän historia, fastighetsrätt,
släktgårdarna Salgutsered och Andersgården
samt släkten på de båda gårdarna. Mitt arbete
bestod till en början av en enkel form av
släktforskning som emellertid gav inspiration till
en alltmer utvidgad undersökning av den miljö
som förfäderna levt i och av gestaltningen av
deras liv.
Efter det att jag ombesörjt släktens
försäljning av Salgutsered år 1985 kvarstod hos
mig en stark känsla av saknad. Jag föreställde mig
att ganska snart skulle mitt och andras minne av
släktgårdarna förblekna och suddas ut om inget
gjordes för att hålla minnet levande. Sagt och
gjort, en krönika måste skrivas - och därmed
inledde jag ett arbete med forskning och
författande som kom att, med avbrott då och då,
sträcka sig över ett tiotal år.
När jag tog itu med arbetet föll det sig
naturligt för mig att kasta om kronologin på så
sätt att jag först berättade om
Salgutseredsepoken, eftersom den låg närmast i
tid och dessutom var delvis direkt upplevd av
mig. Sedan gick jag över till epoken på
Andersgården.
Här föreligger nu slutresultatet. Jag
hoppas att berättelsen skall finna vägen till de
släktingar och till de människor i
Sjuhäradsbygden som är särskilt intresserade av
den tid och de platser som krönikan berör.