Synen på Romer
och Resande
i Sverige


Bennie Åkerfeldt

http://www.bennieakerfeldt.se

 


Huvudsidan

pocket.
Boken kostar 200 kr
Moms 6 %. Bokhandeln har 30% rabatt på ovanstående priser.
Porto och postförskottsavgift tillkommer.
Det går att undvika postförskottsavgift genom att förhandsbetala.
Med frakt och postförkottsavgift totalt 291kr.
Vid förhandsbetalning kostar boken 236 kr.
Reservation för ev. höjning av postens priser. 

 

Författaren är född 1952 och bosatt i Kinna. Han är invald medlem i Sveriges FörfattarFörbund (SFF). Mer information om honom och hans tidigare böcker finns att läsa på: http://www.bennieakerfeldt.se