Buron kallar oss Tattare

Bennie Åkerfeldt

http://www.bennieakerfeldt.se

Boken kostar 250 kr.
Moms 6 %. Bokhandeln har 30% rabatt på ovanstående priser.
Porto och postförskottsavgift tillkommer.
Det går att undvika postförskottsavgift genom att förhandsbetala.

Med frakt och postförkottsavgift totalt 344 kr
Vid förhandsbetalning kostar boken 294 kr.


Huvudsidan

 

 


 

 

Buron kallar oss Tattare
Detta är en bok om romanoa, resandefolket eller som de kallats i folkmun: "tattarna". Vilka är dom och var kom dom ifrån? Boken är också en reseskildring av en resa in i mitt eget blod.
Det finns tidigare inte mycket skrivet om detta av det svenska samhället så skamligt behandlade folk och denna bok är den första skriven av någon med egna rötter i denna kultur, där författaren på ett personligt sätt gör en resa i detta folks historia i Sverige under 500 år.


Recensioner
Äntligen har den då kommit. Om man bortser från rommaniordböcker och en skolbok är detta den första boken skriven av en författare som själv har resandepåbrå. Och det är just detta som gör läsningen så spännande. Att få följa Bennie Åkerfeldts sökande efter sina rötter. Precis som många andra resande i hans generation har han inte fått reda på så mycket om sin resandebakgrund. För att skydda sina barn har många resande tigit om sin historia. För om barnen själva inte vet något om sitt ursprung kan inte heller klass- och skolkompisar känna till deras bakgrund. Och då slipper de höra glåpord som "tattare", "tattarunge", "tattarpack".
Bennie Åkerfeldt har lagt ner ett stort arbete på att söka sina rötter. Han har verkligen gått till grunden. Genom de gamla fotografier, som författaren tagit med i sin bok, får man ytterligare en inblick i hur de resande hade det förr i tiden. Kläder, ansiktsutryck, hus, hästar, vagnar och bilar ökar läsarens förståelse för hur resandelivet kunde vara.
Trots att jag studerat resandekulturen i femton år har Åkerfeldt presenterat en del nyheter för mig.
Bo Hazell


(Hazell har gjort uppmärksammade radio och TV program om resandekulturen samt gett ut boken "Resandefolket - Från tattare till Traveller" - Ordfront 2002)

Recensioner i Borås tidningen maj 2008
Bok: BURON KALLAR OSS TATTARE
Författare: Bennie Åkerfeldt
Förlag: Vitterleken

Bennie Åkerfeldt från Kinna vill minst två saker med sin bok Buron kallar oss tattare. Han berättar en marginaliserad folkgrupps historia, han sätter denna grupp i relation till sitt eget öde.
Skrivandet betraktas som en resa "genom tid och blod". Formuleringen kan förvisso uppfattas som tvivelaktig rasmystik, i själva verket rör projektet något väldigt etablerat - vanlig hederlig släktforskning.
Redovisningar av sådant stoff blir sällan av allmänt intresse. Även Bennie Åkerfeldts material berör i stor utsträckning interna familjeangelägenheter. Men eftersom hans rötter är originella finns det mycket som lyfter boken utöver det privata.
Till att börja med är den späckad med tidningsartiklar från skilda tider, vilket ger en dokumentär prägel. Läsaren får därmed möjlighet att dra sina egna slutsatser om enskilda händelser.
Denna öppna attityd till ämnet förstärks av författarens egen hållning. Han döljer inte fakta, han förskönar inte, utan drivs av uppriktig sanningslidelse. En sådan skribent inger respekt.
Det som gör det extra stimulerande att följa Bennie Åkerfeldt är att hans utgångspunkt är djupt personlig. Den information han får fram om sin farmor och hennes förfäder har en direkt påverkan på hans identitet och hans självbild.
Lite tragikomiskt blir det förstås när han inser att det råder stor oenighet om vad ordet "tattare" - som används i titeln - egentligen ska ersättas med. Frågan om folkgruppens ursprung är svårlöst och har orsakat stor splittring.
Trots denna ostyriga kluvenhet i sakfrågan anser sig Bennie Åkerfeldt ha blivit helad efter att ha skrivit sin bok.
Peter Grönborg
Boråstidningen

Fakta om boken:
Titel: Buron kallar oss Tattare
Författare: Bennie Åkerfeldt - Förlagstryckeriet Vitterleken 2008
Format: Inbunden, 369 sid. Bilder.
ISBN 978-91-85455-80-5

Författaren är född 1952 och bosatt i Kinna. Han är invald medlem i Sveriges FörfattarFörbund (SFF). Mer information om honom och hans tidigare böcker finns att läsa på: http://www.bennieakerfeldt.se