Vardagsglädje

Gun Jonsson 

 

 

 

 

Gun föddes den 16-1, 1927 i Floda socken i Södermanland. Men Gun var bara några månader gammal då föräldrarna flyttade till Julita i Södermanland. De flyttade till en gård där fadern arbetade som ladugårdskarl. Gun mor dog när Gun var bara ett år. Fadern blev ensam med tre barn. Gun var yngst av dem. Guns far var en varmt kristen människa vilket har satt sin prägel i många av Guns dikter, eller som Gun säger ”jag har andliga rötter”. Flera av dikterna har tillkommit genom personliga upplevelser. Naturen har stor plats i Guns liv liksom möten med olika människor och barn.
Gun hoppas att hennes dikter skall bli till glädje.